Bøker av Gennadij Ajgi

Kun lagervarer
Samtale på avstand
Gennadij Nikolajevitsj Ajgi (1934–2006) var ved sin død en av de mest oversatte russiskspråklige poeter fra det 20. århundres siste halvpart.... Les mer
Samtal på avstånd
Den ryske poeten Gennadij Ajgi (1934–2006) räknades vid sin bortgång bland förnyarna inte bara av den moderna ryska poesin, utan av... Les mer
Fältens ögon: En tjuvasjisk antologi
Fältens ögon – en tjuvasjisk antologi tecknar ett litterärt porträtt av ett av de små icke-ryska folken i Rysslands hjärta. Tjuvasjerna, vars... Les mer
Bugning för sången
Gennadij Ajgi är den tjuvasiske poeten som på Boris Pasternaks inrådan på femtiotalet övergick till att skriva på ryska, och som idag räknas... Les mer
Malenpakke: Ajgi, Tawada, Tokarczuk
Den grønne malen (2010-2013) var et Trondheimsbasert forlag drevet av Gunnar Wærness og Mikael Nydahl. I løpet av en kort periode rakk de å utgi... Les mer
959,-