Dikter

"Jag också är född / och vuxen till det enda: / att vara Anna i världen." Så uttryckte Anna Rydstedt i en tidig dikt sin poetiska kallelse – men också den inre nödvändighet som var dess drivkraft. Hon "måste" skriva, kunde inget annat. Det handlade alldeles konkret om att försvara den egna identiteten mot en ständigt närvarande ångest: om att ord för ord och sats för sats hålla fast en flyende verklighet.

I Kära, kära verklighet – en bok om Anna Rydstedt tar Jan Olov Ullén sin utgångspunkt i författarinnans ursprung och uppväxtmiljö: människorna, djuren och landskapet i det öländska Ventlinge, byn där hon föddes och dit hon ständigt återvände. Ullén skriver utifrån en personlig vänskap med Anna Rydstedt genom många år, men följer samtidigt utvecklingslinjer i författarskapet och frilägger dess centrala motiv. Hennes skrivande uppfattar han som en livslång strävan att upprätta en balans mellan jag och värld, ett sätt att leva i världen utan inkapsling i betryggande frälsningsspråk, profana eller heliga.

Samtidigt utkommer Anna Rydstedts Dikter, redigerade av Göran Sonnevi och Jan Olov Ullén.

Volymen rymmer samtliga hennes diktsamlingar: Bannlyst prästinna (1953), Lökvår (1957), Min punkt (1960), Presensbarn (1964), Jag var ett barn (1970), Dess kropp av verklighet (1976), Genom nålsögat (1989) samt den postumt publicerade Kore (1994).

Nøkkelord: Poesi

Andre kunder kjøpte også:

Av samme forfatter: