Experimentfälten

"Hur finna grundvatten med den egenhändigt tillyxade slagrutan? Det är förhållningssättet som måste vara utslagsgivande, inte bundenheten till ett prefabricerat formspråk. De moraliska kvaliteterna. Sökandet, inte de färdiga svaren. Ovisshetens dunkel mot dogmatikens blixtljus." Så skriver Torsten Ekbom i förordet till Experimentfälten.

Essäerna i hans nya samling har den gemensamma nämnaren att de handlar om nyskaparna och brytpunkterna inom konstens olika områden – musik, bildkonst, litteratur, arkitektur, film, teater – under 1900-talet med några utvecklingstrådar ännu längre tillbaka. Det är nyskaparna som dröjer sig kvar, uppfinnarna som har modet att pröva det okända, det omöjliga, och inte räds misslyckandet. Med sina djupa kunskaper och sin inspirerande stilkonst presenterar Torsten Ekbom ett mångsidigt galleri av sökare under årtusendets sista sekel.

Nøkkelord: Essay