Friare kan ingen vara

Vad har hänt med Amerika? är en fråga som många ställer sig idag. Vilka idéer är det som driver Amerika? var den fråga som Göran Rosenberg ställde sig i sin bok  Friare kan ingen vara, som när den första gången utkom i början av 1990-talet väckte stor uppmärksamhet. "Nittiotalets viktigaste bok”, skrev en svensk kritiker. "The best book about America written by a European in recent years", skrev en amerikansk kritiker.

Friare kan ingen vara är en kombination av reportage och idéhistoria, berättelse och reflektion; en bok som ger perspektiv på Amerikas agerande i världen och på hemmaplan, som sätter in  rasismen, isolationismen och antikommunismen i ett spännande historiskt perspektiv. När friare kan ingen vara nu ges ut på nytt i samband med det amerikanska valet är det med nytt förord av författaren.

”En insiktsfull analys av drivkrafterna bakom amerikansk politik.” – Göteborgs-Posten

“Göran Rosenbergs bok är så bildande och ledigt skriven att man som läsare hela tiden drabbas av aha-upplevelser.” – Veckans Affärer

”Styrkan i Göran Rosenbergs bok är att han diskuterar USA med både kärlek och kritisk distans.” –  Helsingborgs Dagblad

”Briljant framställning av USA:s idéhistoriska utveckling…” – Lars Lönnroth, Svenska Dagbladet

Nøkkelord: Samfunn Politikk USA

Av samme forfatter: