Händerna lägger ner kransen

Åsa Maria Krafts nya diktsamling bär undertiteln Svart exlibris, och knyter på så sätt an till hennes bok Exlibris (1998) som handlade om graviditet och födande i både bildlig och bokstavlig bemärkelse. Här är det ett foster som dör och blir till ett (fördröjt) missfall. Dikterna bildar i första avdelningen en sorgesång, som också är den krans kvinnan lägger ner för sitt döda barn, och i den andra en formmässigt mer uppbruten gestaltning av tomrummet, av hålet i kransens mitt.

En stark och gripande svit som vittnar om bredden hos en av våra intressantare nyare författare, vars debut skedde 1997 med 4 påhitt.

Nøkkelord: Poesi Samtidspoesi Audiatur