Hur har andra det?

En medelålders kvinna kommer tillbaka till Östermalm efter att ha vistats en tid på behandlingshem. Det är nu hennes nya liv ska börja, utan alkohol, utan berusningens trygghet. Men hur ska hon hitta tillbaka till vardagen igen, och till sin man… som ter sig lika främmande för henne som hon själv. Omgiven av en stor och skör ensamhet söker hon finna sig tillrätta i det vanliga, där alla andra verkar vistas så självklart enkelt.

Bottenlägets ensamhet är ett genomgående tema i Björn Collarps nya noveller. En man som förlorat sin hustru stänger in sig i sin sorg, en annan man hittar sin bror död och tvingas inse både hans och sitt eget nederlag. En missbrukande kvinna kämpar med sin självdestruktivitet, för sitt barns skull. Björn Collarps inlevelsefulla och känsliga prosa rör sig främst i den svenska samtiden, men här finns också en flimrande skildring av en ung prostituerad man i Miami, och ett nedslag hos en desperat skådespelerska i 30-talets förkrigsberlin.

Nøkkelord: Prosa Noveller