Kaltenburg

Marcel Beyers nya roman är tredelad och utspelar sig i Dresden under andra världskriget, under kalla kriget på 50-talet och under första tiden efter murens fall. Huvudpersonen, tillika berättaren, ornitologen Hermann Funk, förlorade som barn sina föräldrar i eldstormen i Dresden den 13 februari 1945. En bit in på det nya årtusendet lägger han fram sin livshistoria för en ung kvinna. Som en skugga tornar hans ansedde men omstridde lärare upp sig, som i sin tur bär drag av Konrad Lorenz som lade grunden till  etologin, vetenskapen om djurs beteenden. 

Nøkkelord: Prosa Roman Oversatt prosa