Naturessäer

215,-

Naturen var närvarande i allt Harry Martinson skrev. Men i några av sina böcker har han naturen helt och hållet i fokus. Med öppna sinnen registrerar han skeenden i stort och smått, och med finstämda språkliga instrument ger han uttryck åt det subtila förhållande mellan människa och natur som han kallade stämningsvetande. Det är naturskildringar av ett slag som handlar lika mycket om människan som naturen och inte heller väjer för bister civilisationskritik.

Dessa naturböcker – Svärmare och harkrank, Midsommardalen, Det enkla och det svåra (1937-1939) samt Utsikt från en grästuva (1963) – samlas nu i en volym i den pågående utgivningen av Martinsons skrifter. "Var börjar naturen?" Så lyder en fråga i Det enkla och det svåra och i ett efterord följer Bengt Emil Johnson hur Martinson söker ett svar på den frågan i strävan att "förstå totalitetens kosmiska andningsrörelser".

Nøkkelord: Essay