Skrattets och glömskans bok

Milan Kundera berättar här ömsom sorgset, ömsom spirituellt om de politiska tumskruvarna som dras åt i Tjeckoslovakien, om livet i exil, och om de potentater, som likt Gustaf Husak, ”glömskans president”, söker kapa våra rötter och radera vår bakgrund. Men han skriver också om erotikens bräcklighet och Västerlandets växande infantilism.

Här möts dröm och verklighet, allvar och frivolitet – en modern klassiker om historien och om idag.

Milan Kundera föddes 1929 i Brno. Han var professor vid filminstitutet i Prag men förlorad sin post 1970 Sedan 1975 bor Kundera i Frankrike. Skrattets och glömskans bok kom ut i Frankrike 1979. Bland andra böcker av Milan Kundera kan nämnas Varats olidliga lätthet, som kom ut på svenska 1984, även den en modern klassiker.

 

Nøkkelord: Prosa Oversatt prosa