Om tro og vantro

Mange mener at der i vårt land knapt finnes noen annen poetisk-filosofisk essayist av Ørnulf Ranheimsæters format. Han forener strengt filosofisk intellekt med poetisk varme og en polemisk humor, som ofte er dypest der den er mest underfundig.

Boken Om tro og vantro har ikke vært å oppdrive på mange år på tross av at det er hans eneste utgivelse av essays ut over bidrag i andre publikasjoner. Det er kanskje ikke tilfeldig at Ranheimsæter nå opplever en fornyet interesse med tildelingen av Fritt Ords honnør for fremragende essaykunst, gjenutgivelse av sin bok og utgivelse av et nytt bind med utvalgte essays. Tiden er moden for at en ny generasjon skal få møte Ranheimsæters tanker.

Når Om tro og vantro nå utgis igjen et halvt århundre etter at den kom første gang, er det ikke bare i erkjennelsen av at dette er et klassisk verk som bør være tilgjengelig for det lesende publikum, men også fordi bokens tema og angrepsvinkel møtes med fornyet interesse nå rundt århundreskiftet.