Bøker fra Arkiv förlag/A-Z förlag

Kun lagervarer
Att möta främlingar
Hur reagerar vi när vi möter främlingar? Vilka uttryck kan dessa känslor ta sig? De tio bidragen i denna antologi ger, med utgångspunkt i... Les mer
Flexibla arbetsplatser och arbetsvillkor
Det nya arbetslivet – finns det i verkligheten eller är det bara retorik? I debatten sägs ofta att allt är nytt – och att det nya... Les mer
Mot metodtvånget
Paul Feyerabend är 1900-talets mest originelle och kontroversielle vetenskapsteoretiker. Den amerikanske filosofen Richard Rorty har kallat... Les mer
Omsorg i tanke och handling
Hur ser vardag och arbete ut för kvinnor som tar hand om patienter i sjukvården och äldreomsorgen? Agneta Franssén ger i denna bok en ingående... Les mer
Spillror av paradiset
Spillror av paradiset (Tristes tropiques) är en av 1900-talets litterära och antropologiska klassiker. Denna skarpsynta och personliga... Les mer
Beständig ojämlikhet
Varför är alla moderna samhällen ojämlika? Är det något som är önskvärt eller av naturen givet, eller kan det reformeras bort? I denna nya... Les mer
Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen
Förebyggande arbete framhålls ofta som något nytt, positivt och rationellt. Det rättfärdigar insatser som annars skulle ifrågasättas.... Les mer
Att förhandla sitt medborgarskap
Under första delen av 1900-talet bildades en rad kvinnoföreningar för välgörenhet, nykterhet och rösträtt. Kvinnor utgjorde en... Les mer
Begåvningsreserven inom industrin
Industriarbetarnas kunskap och kreativa förmåga betraktas som en nyckelfaktor i företagens konkurrensförmåga. Att effektivisera arbetsmetoder,... Les mer
Boström och kaminen
Göran Djurfeldts nya bok är en kortfattad och fängslande introduktion till vetenskapsteoretiskt tänkande. Hans utgångspunkt är de ontologiska... Les mer
Creating Safety in Air Traffic Control
Is flying safe? Indeed it is -- statistics tell us that it is far more dangerous to drive a car or take the train. But flight safety does not just... Les mer
Den ensamma massan
David Riesmans klassiska arbete Den ensamma massan (The Lonely Crowd) är den amerikanska sociologins genom tiderna mest sålda bok. Denna nya och... Les mer
Det extraordinäras lockelse
"Luffarturismen" har blivit en populär form av resande. Många svenskar för under en tid – ibland flera månader eller år – en... Les mer
Genetik och politik
Vi har köpt loss Norstedts restlager av denna intressanta bok och säljer den mycket billigare än Norstedts gjorde -- så länge lagret räcker!... Les mer
Livsform, kön och risk
Skillnader i vardagliga handlingsmönster och betraktelsesätt kan förklaras utifrån skilda livsformer i samhället. Den ursprungliga... Les mer
Medier och modernisering
Utbildningsprogrammen i radio och tv representerar en viktig aspekt av 1900-talets utveckling, nämligen medie- och utbildningssamhällets framväxt.... Les mer
Perpetuum Mobile?
Vi lever i ett samhälle som tror på teknikens makt. Perpetuum mobile? ger en vidgad förståelse av dess karaktär, aktörer och kultur. Boken... Les mer
Privat och offentligt i svensk alkoholistvård
Den svenska alkoholistvården är inte bara en av världens mest omfattande, den har också en ovanligt lång och obruten historia. Denna avhandling... Les mer
Yrkeskvinna eller makens tjänarinna?
Detta är en bok om de strider regering och statsapparat, arbetsgivare och fackföreningsrörelse, riksdagsmän och riksdagskvinnor, kvinnorörelsen,... Les mer
Etablerade och outsiders
Vad sker i ett vanligt bostadsområde i en engelsk industristad när en grupp nyinflyttade arbetare från London söker anpassa sig till stadsdelen?... Les mer
Den goda människan från Göteborg
Birgitta Jordansson ställer frågan om nedskärningarna av de sociala välfärdsanordningarna innebär att vi är på väg tillbaka in i 1800-talets... Les mer
Den gode och den onde vilden
Antropologen Christer Lindberg skildrar i denna bok västerlandets framställningar av indianer alltsedan Columbus dagar och sätter in våra... Les mer
Den inre kretsen
Niklas Stenlås uppmärksammade avhandling Den inre kretsen är en granskning av den svenska ekonomiska elitens inflytande över partipolitik och... Les mer
Från flygdröm till swingscen
Under det svenska 1930-talet bröts gammalt mot nytt som kanske aldrig förr. Mot det gamla Fattigsverige stod nu Folkhemmets vision laddad med... Les mer