Audiatur – Festival for ny poesi, 2018 – Festivalpass

Vi ønsker dere velkommen til Audiatur – Festival for ny poesi, 2018 som finner sted i Bergen 27.–28. april.

Årets Audiatur er en reorientering i den nordiske poesien. Vi har har for første gang invitert fem gjestekuratorer/redaktører til hver å sette sammen en antologi med fire poeter hver. Redaktørene er: Andreas Vermehren Holm (DK), Morten Langeland (N), Eiríkur Örn Norðahl (IS), Cia Rinne (FIN) og Felicia Stenroth (S).

Vi publiserer i anledning festivalen fem antologier med nye og nyoversatte tekster.

Utgivelsene selges/distribueres både samlet og enkeltvis. Gjendiktninger ved Sindre Andersen, Kristian Breidfjord, Mira Langeland, Morten Langeland og Oscar Rossi. Bøkene designes av Eller med a.

Deltakere:

Andreas Vermehren Holm (red.)
Jesper Brygger
Glenn Christian
Signe Gjessing
Stinne Storm

Morten Langeland (red.)
Maiken Horn Bolset
Siw Anita Kirketeig
Erlend O. Nødtvedt
Caroline Caspara Palonen

Eiríkur Örn Norðdahl (red.)
Haukur Ingvarsson
Fríða Ísberg
Jón Örn Loðmfjörð
Ásta Fanney Sigurðardóttir

Cia Rinne (red.)
Adrian Perera
Lauri Hei
Maarit Mustonen
Arja Karhumaa

Felicia Stenroth (red.)
Hanna Hallgren
Lars Häger
Tuija Nieminen Kristofersson
Jila Mossaed

    Audiatur – Festival for ny poesi: Audiatur – Festival for ny poesi, 2018 – Festivalpass