The Waste Land/Det öde landet

The Waste Land/Det öde landet utkom samma år som James Joyces nydanande roman Ulysses/Odysseus – 1922. Båda har idag position som milstolpar i litteraturhistorien.
   
Eliot skrev sin dikt med ett krigshärjat Europa för ögonen. Den nya tiden, industrialismen, maskinåldern, tillväxtsamhället med sin svindlande tro på människans kreativa förmåga hade fått sig en knäck, framåtandan var nertrampad i gruset, utvecklingsoptimismen stukad. Det öde landet var det granatuppfläkta slagfältet men också det förstörda inre landskapet, den allmänna själsliga uppgivenheten. Den moderna civilisationen hade med första världskriget misslyckats i sin huvuduppgift – att skydda de höga värdena, att hålla den giriga destruktiviteten och ondskan stången – nu utbredde sig den raserade tilltrons ödslighet.
   
Eliots dikt har blivit ett av modernismens mest centrala verk, genom sitt omskakande innehåll och genom sin effektiva experimentella form. Tankegångar framförs associativt, antika litterära motiv sprängs in i samtidens vardagsscener, berättelsen byter plats och person i tvära kast – allt i syftet att korrekt avbilda en splittrad helhet, att metodiskt exponera och framkalla porträttet av den moderna tidens krassa materialism – det öde landet.
   
Bakhålls utgåva av T S Eliots Det öde landet är tvåspråkig, med den engelska texten på vänstersidorna och den svenska på högersidorna. Dessutom medföljer en bonus-cd med T S Eliot läsande del 2, "A Game of Chess", ur Det öde landet, i en inspelning från 1946. Cd:ns speltid är bara drygt 5 minuter, men den ger ändå ett fint prov på hur dikten låter i mästarens egen mun. I det valda avsnittet hör vi Eliot personifiera olika röster, pubgästen, bartendern, berättaren osv, han flyttar sig från medvetande till medvetande, anslår tonen, återspeglar själarna.
   
Det öde landet har översatts till svenska två gånger tidigare, av Karin Boye och Erik Mesterton 1932 och av Staffan Bergsten 1990. Bakhålls utgåva är en nyöversättning av Jonas Ellerström som också skrivit ett utförligt presenterande efterord om T S Eliots liv och verk med fokus på Det öde landet.

Nøkkelord: Poesi Oversettelse Gjendiktning

Andre kunder kjøpte også: