Redskap for nedtegnelse av det fallende legeme

En idékonkurranse bringer en ung vennegjeng til kafeteriaen i et kjøpesenter, hvor de tilbringer en hel dag for å nedtegne ulike ideer til løsning av «dueproblemet». Redskap for nedtegnelse av det fallende legeme er et langt og overskuddspreget prosadikt som fletter sammen både mytiske, historiske og filosofiske tråder i en morsom og tankevekkende tekst om menneskets forhold til duer (og vice versa).

Fra Darwins duer via høyt dekorerte tjenesteduer under første verdenskrig, til fjærkledde fremmedelementer i dagens bylandskap, går det en fascinerende historisk linje som også kan leses som et økopoetisk innlegg i den pågående samtalen om menneskets forhold til klimaet og naturen rundt oss. For hvem vet om ikke duene, der de tripper rundt, også forsøker å «gjøre det beste ut av sitt menneskeproblem»?

15:16

Vi kommer tilbake til det faktum at hvis duer utøver en vilje som ikke kan kontrolleres, da er den eneste gjenstående muligheten å kontrollere de villige velgjørerne. Dag en: et par håndfuller med frø. Dag to: mindre. Etc. Men hvordan vil myndighetene hindre folk i å hjelpe duene? Stenge offentlige rom? Kriminalisere samværet mellom menneske og fugl? Regulere brødsalget? Bøter? Deportasjon? Nye forkjempere vil oppstå. En rik person vil gi hemmelige donasjoner. Smuler vil falle. Hvordan skal man bevise forsett? Spesialstyrker får folk bak lås og slå, uskadeliggjør dem. Til slutt vil staten iverksette et falsk ’duefôringsprogram’ for å roe ned gemyttene – og så sulte dem langsomt – helt til ingen fugler er igjen.

Thalia Field (f. 1966) er en amerikansk poet, redaktør og professor ved Brown University. Hun har utgitt én dramatisk tekst og tre diktsamling-
er på forlaget New Direction. Teksten som presenteres i denne utgivelsen er hentet fra hennes seneste bok, Bird Lovers, Backyard, fra 2010. Field utgis med dette for første gang på norsk.