Civil olydnad

"Låt ditt liv vara den friktion som hejdar maskineriet"

Henry David Thoreau (1817-62) är förgrundsgestalten för den civila olydnaden, hans skrift har influerat både Mahatma Gandhi och Martin Luther King Jr.

I skriften Civil olydnad anfäktar han individens rätt att göra uppror mot massans totala brist på civilt kurage, vare sig det rör sig om slaveri, krig eller orättvisor. Ingen har någonsin presenterat ett så kraftfullt försvar för mänsklig och individuell själsstyrka.

Henry David Thoreau var amerikansk essäist, poet och filosof. Han var förgrundsgestalt för den tidiga ekologismen och den filosofiska strömning som benämns transcendentalism och anses vara en av de mest inflytelserika personligheterna i den amerikanska tanke- och litteraturtraditionen. Han influerade Gandhi, Martin Luther King Jr och, för den delen, det brittiska Labourpartiets tidiga politik. Han var en suverän, en ren individualist, och hetsade den mänskliga anden gent emot materialism och social konventionalitet.