Europa hvorhen?

Titlen afspejler forfatterens bekymring for, at EU efter udvidelsen mister din dynamik og dermed evnen til at håndtere de store problemer, som medlemslandene kun kan løse sammen. Det gælder deres ydre og indre sikkerhed og de europæiske velfærdssamfunds overlevelse. En hurtig vedtagelse og målrettet anvendelse af forfatningstraktaten er ifølge visionen den første betingelse for at undgå denne udvikling.