I Spanien

I SPANIEN er H.C. Andersens livligste og måske bedste rejseskildring. Den bygger på en rejse til især Andalusien 1862, dog med en afstikker til Tanger og et ophold i det vinterkolde Madrid på vejen hjem. Man kan rejse efter bogen den dag i dag, for den er fyldt med oplysninger og personlige indtryk. Dette gælder ikke mindst det mauriske Alhambra i Granada, hvor digteren bringes til at klargøre sig sit religiøse ståsted.

Men mere end som en rejsebeskrivelse blev bogens indlagte digte en triumf for Andersen, der var rejst til Spanien for at søge ny inspiration. I et brev, skrevet lige inden han kommer til landet, håber han på, at den gode Gud vil vække digteråren i ham igen, men det blev anderledes kræfter, der tog fat i ham. I et af digtene skrevet undervejs hedder det: Men de Øine,/Disse Løgne,/Dette kjække Smil om Munden,/Det er Satan dog i Grunden,/Han har mig i hendes Hænder,/Og jeg brænder!"

Ikke blot H.C. Andersen kom til det ”Indre Syden”, da han rejste til Spanien. En række danske digtere, som omtales i bogens efterskrift, blev dybt præget af landet – med den ildfulde og erotiske flamenco, og tyrefægtningerne. Andersen måtte som dem efterfølgende besinde sig på, hvem han var, for de havde alle i det blændende lys oplevet \'sandhedens øjeblik\'.

Dr.phil. Erik Dal har redigeret teksten og udarbejdet noterne. Han har tidligere udgivet H.C. Andersens romaner DE TO BARONESSER, LYKKE-PEER, og, sammen med prof., dr.phil. h.c. Mogens Brøndsted, ”AT VÆRE ELLER IKKE VÆRE” i Danske Klassikere. Derudover har han i serien udgivet H.C. Andersens REJSESKITSER1826-1872. Han var desuden hovedudgiver af DSLs tekstkritiske udgave af H.C. Andersens EVENTYR I-VII (1963-1990).

Cand.mag. et art. Henrik Schovsbo har skrevet efterskriften. Han udgav i 1993 og 1996 i Danske Klassikere Ernesto Dalgas\' to romaner LIDELSENS VEJ og DOMMEDAGS BOG (begge 1903). I 1997 udgav han i samme serie F.C. Sibberns EFTERLADTE BREVE AF GABRIELIS (1826) og i 2003 Knud Hjortø: SYNER (1899).

Nøkkelord: Prosa Reiseskildring