Rejseskitser

H.C. Andersens eventyr har en så enestående plads i vor litteratur, at de kan skygge for hans langt større produktion i andre former. Skønt Andersen har ry også som Danmarks største rejsende digter, har det langtfra været en selvfølge at have rejsernes resultater tilgængelige i pålidelige udgaver – endsige kommenterede.

I denne udgave findes en række af Andersens kortere rejseskildringer – REJSESKITSER – for første gang samlet. Indholdet spænder vidt: fra den aldrig tidligere udgivne DAGBOG PAA EN SOMMER-UDFLUGT 1829, indtryk fra den ganske unge digters første egentlige ferie, over de oplevelsesmættede Italiensrejser og opholdet hos Charles Dickens i 1857 til den modne og nu vidt berømte Andersens store BESØG I PORTUGAL 1866, i sig selv en hel lille bog.

Medtaget i dette bind er også den usædvanlige Billedbog uden Billeder, et af Andersens mærkværdigste værker: en art eventyrlige rejseskildringer fra Uppsala til Indien, med selve \'Maanen\' som den vidtberejste fortæller og digteren som den forundrede tilhører.

Dr.phil. Erik Dal har tidligere udgivet H.C. Andersens romaner DE TO BARONESSER, LYKKE-PEER og, sammen med prof. dr. h.c. Mogens Brøndsted, AT VÆRE ELLER IKKE VÆRE" i DANSKE KLASSIKERE. Han var desuden hovedudgiver af DSLs tekstkritiske udgave H.C. Andersens Eventyr I-VII (1963-1990).

Nøkkelord: Prosa Reiseskildring