Fedra

179,-

Jean Racine (1639-99), fransk dramatikar, var ein fornyar av tragediekunsten og er kjend for psykologisk djuptloddande kvinneroller. Phedre hadde premiere i 1677. Hovudpersonane i tragediane hans er alle kvinner, og Fedra er den mest Racine‘ske av dei alle: lidenskapeleg og ulykkeleg. Emnet for stykket er henta frå dei hellenske mytane og frå den klassiske hellenske og romerske diktinga.

Stykket er skrive på alexandrinsk versemål, men sjølv innanfor denne strenge rimbygginga let Racine personane sine tale eit frasefritt språk som fell naturleg på tunga. Halldis Moren Vesaas har meisterleg gjendikta stykket til nynorsk. Gjendiktinga vart gjord på oppdrag frå Det Norske Teatret i 1960.

I denne fjerde utgåva er forordet til Racine teke med, omsett av Atle Kittang. I tillegg er det sett inn versenummer.

 

 

Nøkkelord: Drama Skuespill Oversatt drama Klassiker

Andre kunder kjøpte også: