En flyktning krysser sitt spor (1955-utg.)

329,-

Denne mektige selvbekjennelsesromanen er hovedverket i bøkene om Espen Arnakke. Som moden mann ser Espen tilbake på sin oppvekst i småbyen Jante, og han forsøker å finne igjen sporene av de hendingene som drev ham til å drepe en mann. Dette er den omarbeidede og utvidede versjonen Sandemose utgav på eget forlag i 1955.

Utgangspunktet for Espen Arnakkes nådeløse selvbekjennelser fra sin oppvekst i småbyen Jante, er ønsket om å forstå de mekanismer som drev ham til å myrde John Wakefield i Misery Harbor. Det er sagt at diktning er å holde dommedag over seg selv, men i Sandemoses sterkt selvbiografiske roman faller dommen over det småbysamfunnet som gjorde Espen Arnakke til den han ble. Hans kartlegging av intoleransen i Jante, og hans formulering av Janteloven, har fått begrepsstatus innen sosialpsykologien.

Etterord av Knud Sørensen.

Nøkkelord: Prosa