Filosofipakke (1)

540,-

I en kort periode selger vi de tre første titlene i filosofiserien vår til nedsatt pris.

 

Bok 1: Giorgio Agamben, «Fellesskapet som skal komme»

Italienske Giorgio Agamben (f. 1942) er en av vår tids mest sentrale og omdiskuterte filosofer. Han er kjent for sine analyser av den vestlige politikkens grunnlag i boka Homo Sacer: Den suverene makten og det nakne livet. Fellesskapet som skal komme innledet i 1990 Agambens befatning med politiske spørsmål. Agamben sonderer her den vestlige idéhistorien på jakt etter ideer som kan bryte med tanken om at fellesskap må samles rundt en bestemt identitet og et sett egenskaper.

I filosofiske og teologiske kilder finner han en rekke ansatser til begreper som betegner noe som verken er universelt eller partikulært, verken generelt eller spesifikt. Det er disse grensebegrepene Agamben vil mobilisere for å vise oss konturene av et fellesskap som skal komme: Et fellesskap som ikke blir definert ved at de som tilhører det har visse egenskaper, men der selve tilhørigheten er den eneste betingelsen for tilhørighet.

Fellesskapet som skal komme har fått fornyet aktualitet som følge av at det vestlige ordskiftet i økende grad preges av identitetspolitikk. Agambens kritiske prosjekt rammer alt fra rasistiske holdninger til presumptivt progressive bevegelser som grupperer seg sammen grunnet visse felles karakteristika: Alt fra kjønnsidentitet til klasseidentitet til etnisk identitet er det et mål å problematisere for Agamben.

 

Bok 2: Catherine Malbou, «Hva skal vi gjøre med hjernen vår?»

Franske Catherine Malabou (f. 1959) er med sin utforsking av biologiske spørsmål både en fornyer og viderefører av fransk filosofi.

Hva skal vi gjøre med hjernen vår? fra 2004 er Malabous første verk om skjærings­ punktene mellom biologi, filosofi og poli­ tiske spørsmål. Malabou dykker dypt inn i nevrovitenskapenes imponerende utvikling, men beskriver også hvordan den politiske og filosofiske debatten om biologiens innflytelse har havnet i en destruktiv blindvei, en lite fruktbar «født­sånn­eller­blitt­sånn»­debatt. Som alternativ til denne fastlåste situasjonen ønsker Malabou en debatt som tar hjerne­ forskningen på alvor, uten å hengi seg til et deterministisk politikk­ og menneskesyn.

Malabou forklarer hvordan nyere hjerne­ forskning viser at hjernen er plastisk, det vil si at den er under konstant utvikling og at den både er passiv og motstandsdyktig samtidig. Å ta dette på alvor betyr at vi må forlate den fremdeles dominerende tanken om at menneskers atferd er «innskrevet» i hjernen. De politiske konsekvensene kan være en helt ny måte å tenke motstand på.

 

Bok 3: Peter Sloterdijk, «I samme båt»

Tyske Peter Sloterdijk (f. 1947) har siden årtusenskiftet vært en internasjonalt toneangivende tenker rundt spørsmål om globalisering og økologi. I en rekke bøker som kombinerer spekulerende antropologi med idéhistorie, forsøker han å komme på øyehøyde med dagsaktuelle situasjoner og utfordringer.

I samme båt: Om hyperpolitikk framstår som eksemplarisk for Sloterdijks filosofiske grunn­ orientering og temperament. Boken under­ søker forholdet mellom enkeltmennesket, fellesskapet og miljøet gjennom en bredt anlagt artshistorie som går dypere enn en klassisk antakelse: at mennesket skulle være et politisk og fornuftig dyr, så å si født klart for livet i staten. Sloterdijk tegner opp en historie som strekker seg fra det forhistoriske flokklivet over jordbruksalderen til globaliser­te industrisamfunn, en historie karakterisert ved epokale skifter i «verdensformater». Et gjennomløpende motiv er det politiske felles­ skapets vilkår og muligheter etter hvert som selve verdensformatet øker. Den urhistoriske flokken sikret sin overlevelse ved å etablere et lite, beskyttet miljø utfelt fra naturen. I dag står derimot en høyteknologisk sammenvevd, men politisk splittet menneskehet overfor en annen utfordring: å etablere et levedyktig samspill med den naturen mennesket opp­ rinnelig isolerte seg fra.

    Giorgio Agamben, Catherine Malabou, Peter Sloterdijk: Filosofipakke (1)
  • Forlag: H//O//F
  • Utgivelsesår: 2017
  • Kategori: Filosofi
  • Lagerstatus:
    Mange igjen
  • ISBN:
  • Innbinding: Heftet

Andre kunder kjøpte også: