Meteorerna

Jean och Paul är tvillingbröder, så lika och så sammansvetsade att man alltid kallat dem för Jean-Paul. De svunna barndomsåren förflöt i aningslös lycka i en liten bretagnisk by på 1930-talet. Här kunde de ännu gå fullständigt upp i varandra, förskansa sig i tvillingcellens slutna skuggvärld med dess regler, riter och hemliga språk. Men med puberteten och den annalkande mognaden kommer splittringen.
»Tournier behärskar de gamla mästarnas hantverk till fulländning, men han använder det för sina egna syften och i hans värld visar de mytiska gestalterna nya och oväntade sidor. Sin stora lärdom handskas han respektlöst och fördomsfritt med, som ett komplicerat verktyg i händerna på ett nyfiket barn.« Ur Marie Hermanssons förord.

Michel Tournier föddes i Paris 1924. Han debuterade först vid 43-års ålder, med romanen Vendredi, ou les limbes du Pacifique (1967) för vilken han fick det prestigefyllda Grand Prix de Roman. Han är en av den franska efterkrigslitteraturens mest centrala och samtidigt mest kontroversiella författare. Karaktäristiskt för hans romaner är användandet av myter och sagor för att gestalta filosofiska problem.

Nøkkelord: Prosa Roman Oversatt prosa