Lille stjerne* Nr. 1: Hermine Freed’s Art Herstory

* Lille stjerne* er et magasin for og med annotasjoner, apostiller og anekdoterte typografier, laget hjemme, for det meste nattestid.

Første utgave av miniatyrmagasinet Lille stjerne* er viet en annotert tran- skripsjon av videoarbeidet Art Herstory fra 1974, laget av den amerikanske kunstneren Hermine Freed (1940–98). Art Herstory diskuterer kunsthistorien og dens utelatelser og retter oppmerksomheten mot marginaliseringen av kvinnelige kunstnere. I årenes løp har Art Herstory falt i glemselen, noe som gjør arbeidet til en treffende illustrasjon på den samme marginaliseringen som det ønsker å problematisere.

Andre kunder kjøpte også: