Bøker i kategorien Teori

Kun lagervarer
Homesickness
In the Anthropocene, as climate change renders environments less stable, the human desire for place underscores the weakness of the individual in the... Les mer
Nytten og gleden
Franske forfattere har hatt en dominerende stilling i europeisk litteratur helt siden middelalderen. Den franske romanen har et kvalitetsstempel i... Les mer
Beyond the Meme
How do cultures change? In recent decades, the concept of the meme, posited as a basic unit of culture analogous to the gene, has been central to... Les mer
Litteraturens verden
Det er lenge siden det på norsk forelå et nyskrevet verk om litteraturteori. Ventetiden er over, for Litteraturens verden redegjør for og drøfter... Les mer
449,-
Å lese verden
Nerven i denne boken er en grunnleggende tro på litteraturens betydning. Verdensbilder oppstår og kollapser i litteraturen, tankemønstre rakner.... Les mer
Institutio Oratoria
Institutuio Oratoria er ei oppsummering av dei beste innsiktene i klassisk pedagogikk og retorikk. For Quintilian omfattar den allmenne danninga... Les mer
499,-
The Gist of Reading
What happens to books as they live in our long-term memory? Why do we find some books entertaining and others not? And how does literary influence... Les mer
Orientalismen
Orientalismen handler om bildene Vesten har skapt av Østen gjennom flere århundrer.  ”Det menneskelige og humanistiske ønsket om... Les mer
199,-
Re-enchanting The World
In this edited collection of work spanning more than 20 years, Silvia Federici provides a detailed history and critique of the politics of the... Les mer
En annen verden
Tor Ulvens (1953–95) forfatterskap rommer store kontraster og svimlende tidsperspektiver, mot og frykt, desperasjon og kontroll. Men Ulven har... Les mer
399,-
Virginia Woolf and Being-in-the-World
Explores Woolf's treatment of the relationship between self and world from an existential-phenomenological perspective Breaking fresh ground in... Les mer
Virginia Woolf and the World of Books
Virginia Woolf and the World of Books will examine Leonard and Virginia Woolf's Hogarth Press as a key intervention in modernist and women's writing... Les mer
On Whitman
      In this book, Pulitzer Prize–winning poet C. K. Williams sets aside the mass of biography and literary... Les mer
Brouhaha: Worlds of the Contemporary
Within the hypermediated age where knowledge production is decentered and horizontal, the experience of lived time has become a concordance of... Les mer
Nord
«De første dagene jeg gikk nordover merket jeg meg tegn langs veien, den tette mosen på en stubbe, en veltet gjerdestolpe eller et fuglekadaver,... Les mer
379,-
Latterens historie
Latterens historie. François Rabelais' forfatterskap og folkekulturen i middelalderen og renessansen er den første fullstendige oversettelsen til... Les mer
499,-
Wasting Time on the Internet
Using clear, readable prose, conceptual artist and poet Kenneth Goldsmith's manifesto shows how our time on the internet is not really wasted but is... Les mer
Dada Presentism
Dada is often celebrated for its strategies of shock and opposition, but in Dada Presentism, Maria Stavrinaki provides a new picture of Dada art and... Les mer
Vad det innebär att vara avantgarde
”Jag eftersträvade något så fritt i formen som en sokratisk dialog.” När David Antin i början av 1970-talet utvecklar sina pratdikter... Les mer
läsning apparat algoritm
Vilken betydelse har tejp för litteraturen? Hur blir poesi signaler? Varför sover vi (inte)? Vad förenar skrivande och räknande? Dessa och andra... Les mer
Fältarbeten. Från plats till site i nordamerikansk efterkrigspoesi och -konst
I Fältarbeten argumenterar Lytle Shaw för att en inriktning mot plats och ­senare mot site inte bara tillät poeter som William Carlos Williams,... Les mer
Samtidskunstens metamorfose
Med sin nye bog, Samtidskunstens metamorfose, leverer Mikkel Bolt en analyse af samtidskunstens kritiske evner. “Fortællingen om samtidskunsten... Les mer
Anti-Book
Presenting what he terms "a communism of textual matter," Nicholas Thoburn explores the encounter between political thought and experimental writing... Les mer
The Perversity of Things
Grant Wythoff presents a wide array of texts by famed writer, publisher, and inventor Hugo Gernsback that were foundational both for science fiction... Les mer