Bøker med nøkkelord «Litteraturvitenskap»

Kun lagervarer
Prosopopeia 4/2006 – Narrasjon
Innholder blant annet: Alt er laget på et juleverksted uansett Kristoffer Jul-Larsen Intervju med Erling Aadland Retten til å fortelle... > Les mer
50,-
Amerikas blixt – om Edgar Allan Poe
Från första början blev Charles Baudelaire närmast besatt av Edgar Allan Poes verk. Han läste ”Den svarta katten” i februari 1847, då Poe... Les mer
Prosopopeia 1-2/2006 – Demokrati & stemme
Av innholdet: Intervjuer med Eirik Vassenden, Pat Boran og Maja Solveig Kjelstrup Ratkje Forfattere i eksil: Chenjerai Hove, Soudabeh... > Les mer
75,-
Stein taler
Gertrude Stein (1874-1946) er amerikansk forfatterinde med et betydeligt og omfangsrigt forfatterskab bag sig. Hun tilhører den store... Les mer
Och jag var länge död
Olav H. Hauge (1908-1994) är en av de stora i nordisk 1900-talslyrik. Och redan i sin samtid en självklar klassiker i norsk litteratur, närmast en... Les mer
Som en byracka
Agneta Klingspors attityd till författarrollen och skrivandet kan liknas vid en byrackas vägran att bli hemtam. Den besvärlighet eller otrevlighet... Les mer
Terrängbeskrivning
I Terrängbeskrivning riktas strålkastarljuset mot P O Sundmans egenartade berättarkonst. Johanna Lundström utforskar det tema som hans texter... Les mer
Eremiten i världsbullret
Bertil Romberg var under lång tid huvudredaktör för den imponerande utgåvan av Carl Jonas Love Almqvists samlade verk. Han var den förste som... Les mer
Död men drömmande
Den amerikanske skräckförfattaren H P Lovecraft publicerade sig under sitt korta liv – han dog 1937 vid fyrtiosex års ålder – framför allt i... Les mer
Den oerhörda värld jag har i mitt huvud
Hans Blomqvist (som tillsammans med Erik Ågren översätter Kafkas samlade skrifter) har med bruk av sitt grundmurade Kafkakunnande framställt... Les mer
223,-
Skillnadens konst
Fragmenttanken är sedan ett par decennier starkt närvarande i samtidens litteratur, bildkonst och filosofi. I sin brett upplagda och perspektivrika... Les mer
Om diktning på folkespråket
– For første gang foreligger dette kulturhistoriske dokumentet på et skandinavisk språk, takket være et ambisiøst initiativ fra småforlaget H... Les mer
240,-
Jacques Roubaud And the Invention of Memory
Poucel provides a comprehensive introduction to the poetry and novels of Jacques Roubaud, a prominent member of the French experimental group OuLiPo... Les mer
Bøygen 2/2005 – dialog
Bøygen er eit litterært tidsskrift redigert av masterstudentar ved litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Bøygen tek sikte på å visa... > Les mer
Jag vill vara alt vitt
En essä om linjer och stämningslägen i Bengt Bergs lyriska författarskap – ironi, leda, humor och en djup reservation mot själva dikten.... Les mer
Agora. Nr. 1-2 2005
Temanummeret er viet filosofen Jacques Derrida... > Les mer
160,-
Enhet i mångfalden
För Henri Michaux är världen inte bara absurd, den är grotesk. Och den språkliga grotesken blir det enda sättet att möta världen och... Les mer
Avståndsmätning
Marie Silkebergs essäistik ställer centrala frågor om den samtida poesin och diktens beröringspunkter med andra konstarter. I Avståndsmätning... Les mer
Things Merely Are
This book is an invitation to read poetry. Simon Critchley argues that poetry enlarges life with a range of observation, power of expression and... Les mer
Främlingskap
Kan skönlitteraturen ge oss svar på moraliska frågor? Ja, menar de filosofer och litteraturvetare som under de senaste decennierna lyft fram... Les mer
The Cambridge History of Literary Criticism
Volume 8 of The Cambridge History of Literary Criticism deals with the most influential and hotly debated areas of literary theory: those developing... Les mer
Alfabetets användning
Är poesin ande eller materia? Ska vi närma oss poesin som en själens sanna röst? Eller ska vi se den som alltid märkt av sin materiella och... Les mer
The Cambridge History of Literary Criticism
This is the most comprehensive account to date of the history of literary criticism in Britain and Europe between 1660 and 1800. Unlike previous... Les mer
Biting the Error
What is the best way to tell a story? In this anthology, the first-ever collection of essays by innovative, cutting-edge writers on the theme of... Les mer