Bøker med nøkkelord «Teori»

Kun lagervarer
The Cambridge History of Literary Criticism
Volume 8 of The Cambridge History of Literary Criticism deals with the most influential and hotly debated areas of literary theory: those developing... Les mer
Alfabetets användning
Är poesin ande eller materia? Ska vi närma oss poesin som en själens sanna röst? Eller ska vi se den som alltid märkt av sin materiella och... Les mer
The Cambridge History of Literary Criticism
This is the most comprehensive account to date of the history of literary criticism in Britain and Europe between 1660 and 1800. Unlike previous... Les mer
Oulipo Compendium
What do Marcel Duchamp and Italo Calvino have in common? The Oulipo, or Ouvroir de Littérature Potentielle. This “Workshop for Potential... Les mer
Vagant 4/2004 – Kritikk
KRITIKK Leder «En läsning av Ingeborg Arvolas Forsiktig Glass» Av Annelie M. Axén «Bare det sanne er vakkert» Anmeldelse av Arild Reins... > Les mer
Vagant 3/2004
«Koster 2002» Av Göran Sonnevi «The road of excess leads to the road of excess. Velkomen etter!» Intervju med Vemund Solheim Ådland Av... > Les mer
Vagant 2/2004
Leder «Den fremmede kvinnen – et møte med Julia Kristeva» Av Birgitte Huitfeldt Midttun «Avantgardens genfærd – Ny norsk lyrik efter... > Les mer
Agora. Nr. 4-2004
Heftet belyser tvetydighet ved utviklingen i verdenssystemet de siste tre tiårene. I bøkene Empire og Multitude, av Michael Hardt og Antonio Negri,... > Les mer
90,-
Subaltern 1/2004 – Apokalyps
Till denna första antologi har en väl avvägd blandning av etablerade kulturpersonligheter och debutanter – alla med olika infallsvinklar och med... > Les mer
Biting the Error
What is the best way to tell a story? In this anthology, the first-ever collection of essays by innovative, cutting-edge writers on the theme of... Les mer
Sannheten i maleriet
Filosofen Derrida har flere steder skrevet om kunst og kunsterfaring. I denne boken tar han for seg Heideggers Kunstens opprinnelse, den første... Les mer
198,-
Berøringens ABC
Horace Engdahl (f. 1948). Dr. phil. i litteraturvidenskab. Var i slutningen af 1970’erne med til at starte tidsskriftet Kris, som kom til at stå... Les mer
Om diktekunsten
I Om diktekunsten formulerer Aristoteles teorien om dramaets tre enheter: tidens, stedets og handlingens enhet. Her introduseres også sentrale... Les mer
218,-
Poetikken
'Poetikken' er i Aristoteles' omfattende og videnskabssættende forfatterskab værket om den menneskelige frembringelse, vi kalder drama, epik,... Les mer
Den sidste avantgarde
Analyse af kunstgruppen Situationistisk Internationale, der i 1950'erne og 1960'erne forsøgte at overskride kunst og politik i revolutionær... Les mer
De vulgari eloquentia
De vulgari eloquentia, written by Dante in the early years of the fourteenth century, is the only known work of medieval literary theory to have been... Les mer
Lyrikens liv
”Liksom all annan konst är lyrik ett arbete med form. Ibland är formen given av de yttre eller fasta ramarna, andra gånger skapar dikten sin... Les mer
The Cambridge Companion to Saussure
Ferdinand de Saussure is widely considered to be the founder of both modern linguistics and structuralism. The first to establish the structural... Les mer
Salg!
Laclau: A Critical Reader
Laclau: A Critical Reader is the first full-length critical appraisal of Laclau's work and includes contributions from several leading philosophers... Les mer
Forfatterens død og andre essays
En flot samling af Roland Barthes' (1915-1980) centrale essays om blandt andet litteratur og film. Fra 1942 til sin død i 1980 udgav Roland Barthes... Les mer
Som du holder mitt hjerte i din ømhet
Jeg holder ditt hode i mine hender, som du holder mitt hjerte i din ømhet slik allting holder og blir holdt av noe annet enn seg selv Slik havet... Les mer
The Cambridge Companion to Saussure
Ferdinand de Saussure is widely considered to be the founder of both modern linguistics and structuralism. The first to establish the structural... Les mer
Literature, Science and Exploration in the Romantic Era
In 1768, Captain James Cook made the most important scientific voyage of the eighteenth century. He was not alone: scores of explorers like Cook,... Les mer
The Paradoxes of Art
In this study, Alan Paskow first asks why fictional characters, such as Hamlet and Anna Karenina, matter to us and how they are able to emotionally... Les mer