Medusa 2/2008 – Familjen i antiken

Medusa är en populärvetenskaplig tidskrift som behandlar Medelhavsvärldens kulturer under antiken men även det antika arvet. Våra artiklar spänner över ett brett spektrum, från det minoiska Kreta och myten om Atlantis till Gustav III:s romerska resa och är alltid rikt illustrerade. Förutom ca fem artiklar per nummer innehåller tidningen även recensioner av böcker med antikanknytning samt notiser om utställningar, utgrävningar och andra aktualiteter inom antikvärlden.

UR INNEHÅLLET: Lena Larsson Lovén: Viktig i samhällstrukturen • Agneta Strömberg: Barndomen. En skolning för livet sett ur ett genusperspektiv • Sanda Karlsson: Förändring i en kosmopolitisk värld. Familjen under en hellenistisk tid • Marja-Lena Hänninen: Fmailjen Scipio. Politik, nätverk och strategier hos en adelsfamilj under den romerska republiken • Lena Larsson Lovén: Familjebilder i romersk gravkonst • Charlotte Forsgren: Flavius Cerialis och Sulpicia Lepidina. En brevskrivande familj.

Nøkkelord: Tidsskrifter Historie Mytologi Antikk historie

  Anna Lindblom (red.): Medusa 2/2008 – Familjen i antiken
 • Forlag: Medusa
 • Utgivelsesår: 2008
 • Tidsskrift: Medusa
 • Kategori: Tidsskrifter
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • Antall sider: 49
 • ISBN:
 • Innbinding: Heftet