Nordisk kalender för litterär kritik och essäistik: Häfte 1

Bakgrund Hösten 2003 till våren 2004 deltog ett femtontal yngre nordiska författare och kritiker i Fria seminariet för litterär kritik under ledning av Ulf Eriksson och Magnus William-Olsson. Nordisk kalender för litterär kritik och essäistik utgör en preliminär dokumentation av seminariets arbete.

Kritiskt Seminariet uppstod bland annat ur oron över den litterära kritikens utveckling på senare år. Även om nordisk litteratur står konstnärligt stark, översätts och kommenteras med intresse i övriga världen, får den inte den kritiska belysning den vore värd. Detta beror på att en form av journalistisk, nyhetsorienterad och bildningssvag litteraturkommentar har trängt undan den traditionella kritiken. (”Bildning” förstått inte som ett värdekonservativt hävdande av en statisk, exkluderande kulturell kanon, utan som en rik, nivåmässigt differentierad kringsyn som kan möjliggöra en rikare kritik.)

Nordiskt Kanske har den nordiska språkförbistringens höna uppstått inte bara ur skillnaderna de nordiska språken emellan, utan lika mycket ur en handfull kulturpolitiska och distributionstekniska fjädrar. Hursomhelst finns det idag ingen fungerande nordisk litterär offentlighet. De nordiska perspektiven hörde inte till seminariets uttalade ambitioner (vilket förklarar frånvaron av danska kritiker). Istället pockade de på uppmärksamhet av sig själva: det var i hög grad perspektivbrotten mellan språk och olika skandinaviska avkrokar som syresatte den tillfälliga mikrooffentlighet som seminariet kom att skapa. Med kalendern vill vi nu också se om kulturpolitik och distributionsteknik kan låtsas bort. I ett försök att upphäva realiteternas gravitation presenterar vi härmed ett faktiskt existerande nummer av en ännu icke-existerande samnordisk kritiktidskrift – för parallell distribution i de tre länderna. Håller den sig svävande också ute i den större offentligheten blir det kanske, i sinom tid, ett häfte nummer två också. På svenska, norska och danska då.

Med texter av Erik Bergqvist . Inger Bråtveit . Jonas Ellerström . Ernst Ernst . Anna Hallberg Ann Hallström . Arve Kleiva . Ulrika Nielsen . Mikael Nydahl . Oscar Rossi . Daniel Sjölin . Ingrid Storholmen . Espen Stueland . Jenny Tunedal . Gunnar Wærness . Maria Zennström

Andre kunder kjøpte også: