Nutida Musik 1-2/2009

Nutida Musik en tidskrift om och omkring modern konstmusik. Nutida Musik har funnits sedan 1957.

UR INNEHÅLLET: Arbete pågår • Insnärjd i allegorierna • Autodidakt • Komponera Snabbare • Poetik för den nya musikdramatiken • Se ut som mjukt dun • Platsspecifika förutsättningar • Ljudliga interventioner i landskapet • Möten i rummet • Global elektronik • Yxhugg av mörker • Ofärdiga tankar • Hur låter en stressad själ? • Flyktförsök • Synergier • Att tänka i och om musik • Storm i ett vattenglas: Polen • First Composer: Filmmusik • Guidance: Filmmusik • Påläst • Avlyssnat • Besökt.

 

Nøkkelord: Tidsskrifter Musikk