Nutida Musik 1-2/2012

Nutida Musik en tidskrift om och omkring modern konstmusik. Nutida Musik har funnits sedan 1957.