Nutida Musik

Nutida Musik en tidskrift om och omkring modern konstmusik. Nutida Musik har funnits sedan 1957. Utgivare: Svenska sektionen av ISCM.

  • Ledare: Kollage övergångar identiteter
  • Steven Cuzner intervjuar Erik Bünger
  • Johanna Paulsson: Laurie Andersons ”audio drag” i androgynitetens alternativa rum
  • Andreas Engströmn: Det fiktiva  livets redaktör. Vicki bennett a.k.a. People Like Us 
  • Guiliano Obici: John Cage på stranden. Chico Mello förvandlar skivspelare till len akustisk gitarr och spelar bossa nova över öppna partitur och den experimentella romanen
  • Svante Aulis Löwenborg: Om Heiner Goebles och Musikfabriks uppsättning av Harry Partch mästerverk
  • Avlyssnat
  • Besökt