Nutida Musik 2/2011

Nutida Musik en tidskrift om och omkring modern konstmusik. Nutida Musik har funnits sedan 1957.

INNEHÅLL: Ledare • Nathaly Salas möter fulradio: Den intersektionella etern • Johan Redin: Radio Silence/Radio Noise-Birgit Ulhers akustiska materialism • Kerstin Glandien: Radiokonst i och utanför etern-samtid och framtid • Susanne Skog: Radion och radiokonsten. SR & hörspelet-historia & samtid • Nathalys Salas: Att uppfinna sitt eget hjul. Henning Lundkvist om Radiowy • Från djupläsning till inzoomning-projektet SONAT och hörspelets nya former • Colin Black: Radiokonst enligt svensk modell • Andreas Engström: Beslutsbrist kunde släckt SRc . Intervju med Marie Wennersten • Innehåll viktigare än formen. Intervju med Stina Oscarson • Susanne Skog: Man vet inte vad det är. Men det kommer förbi • Andreas Engström: Besökt • Avlyssnat • Påläst