Nytt Norsk Tidsskrift 1/2011

Human- og samfunnsvitenskapen ble tildelt noen drabelige kilevinker under hjernevaskdebatten. Forsøkene på å ta igjen var stort sett tafatte og hjelpeløse. Hvorfor ble det slik? Knut Ågotnes mener Hans Skjervheim må ta mye av skylden. Vil vi kunne lese dagens elektroniske tidsskrifter og bøker om hundre år? Universitetsbibliotekene mangler en strategi for sikring av elektronisk materiale, advarer Jan Engh. Hva er i veien med menneskerettigheter? Geir Ulfstein, Eivind Smith, Hege Skjeie og Andreas Føllesdal diskuterer jus, politikk og rettens internasjonalisering. Innleggene følges opp med et åpent seminar på Litteraturhuset 1. april klokken 17, der Hans Petter Graver, Eli Feiring og Janne Haaland Matlary kommenterer. Cathrine Holst er ordstyrer. Den tilsynelatende livsfjerne akademikeren Antanas Mockus stilte til valg som borgermester i Bogotá uten støtte fra noen, og vant. Silje Langvatn portretterer filosofen, matematikeren og superborgeren Mockus som ikke er redd for å gråte på TV eller dra buksene ned og snu rumpa til publikum. Nils Gaups film Kautokeino-opprøret ble en formidabel publikumssuksess. Cato Christensen og Siv Ellen Kraft forklarer hvorfor. Hvilken rolle spiller glass i det modernes arkitektur? Mari Lending diskuterer Marcus Jacob Monrads spektakulære, men oversette bidrag om glasset og arkitekturens oppløsning. Debattinnlegg av Jorunn Økland, Erling Eide, Olav Gjelsvik og Atle Sommerfeldt. Hva er i veien med menneskerettigheter? Åpent seminar med Nytt norsk tidsskrift på Litteraturhuset 1. april klokken 17. Nytt Norsk Tidsskrift og prosjektet ”Should states ratify human conventions”, Senter for grunnforskning (2009-2010) arrangerer åpent seminar med utgangspunkt i artikler publisert i Nytt Norsk Tidsskrift 1, 2011.