Personae 3/2010

Hvorfor skrives det reflekterte artikler om arkitektur, kunst, film og litteratur, men i liten grad om klær? Burde ikke også klær kunne behandles innenfor rammen av et kulturtidsskrift? Dette danner utgangspunktet for tilblivelsen av PERSONAE.

Andre kunder kjøpte også: