Personae 4/2010

Høytid? Hva er det i dag? Er det tilfelle, som Ragnhild Brochmann påstår i sin artikkel om Sofia Coppolas filmatisering av Marie Antoniette at «grunnmuren i vestlig høytidsmarkering er materiell kroppskultivering: kroppsestetisering. Gleden og nødvendigheten av å ta seg best mulig ut til avtalt, avtsatt og navngitt tid: jul, nyttår og påske. Ball, bryllup, nasjonaldag og bursdagsfest»? I så fall er det kanskje grunnlag for å se nærmere på hvordan ulike høytidsmarkeringer gjør seg utslag i klesdrakt og klesskikk. Derfor har vi intervjuet Kristian Aadnevik som har gjort seg bemerket med sine glamourøse aftenkjoler og Louise Nippierd for hennes ekstravagante smykker – begge skaper ting som er særdeles egnet for høytidsmarkeringer. Thomas Walle og Anne Kristin Moe har sett næmere på pakistanske bryllupsklær, mens sistnevnte også har tatt for seg brudekronen. Bente Kiilerich har sett på den bysantinske innflytelse på Alexander McQueens siste kolleksjon; Marina Prusac Lindhagen har tatt for seg de romerske saturnaliene og sett på hvordan herre og slave byttet plassi form av karnevaleske riter, og Geir Follevåg har gått mafiadressen etter i sømmene. Dette er bare noe av det du kan lese om i Personaes åttende utgave. • Elisabeth Skjervum Hole

Andre kunder kjøpte også: