Bøker av Emauel Swedenborg

Kun lagervarer
Himmel og helvete
Himmel og helvete (1758) er en detaljert utlegning av livet etter det dennesidige, en forklaring på hvor menneskene havner etter at vårt fysiske... Les mer
Om darrningar
Att leva är att darra. Kroppen skakar och rycker i ständiga konvulsioner. Genom nervtrådarna löper en vibrerande, oscillerande vågrörelse som... Les mer