Bøker av Fredrik Nyberg

Kun lagervarer
Ruiner: första häftet (I - XXII)
Ruiner Första häftet I-XXII utgör första delen i en tänkt serie av böcker som på olika vis är upptagen av en graviterande rörelse nedåt,... Les mer
Offerzonerna
En offerzon är en plats som utöver det som där går att utvinna överhuvudtaget inte räknas. I Fredrik Nybergs diktsamling besöks och befolkas... Les mer
Ängen: Ett samtal
Fredrik Nyberg er poet og bosatt i Göteborg. Utdrag fra Ängen:  Poesin är definitivt en optik som man kan se världen genom.... Les mer
60,-
Gestalterna
"Gestalterna" är antologiliknande skrift tillägnad Staffan Söderblom. Under arton år var Staffan Söderblom verksam vid författarutbildningen... Les mer
Att bli ved
Då ängsmarken är en naturtyp som tillhör en annan och idag helt överspelad ekonomi har dess betydelse och areal minskat dramatiskt de senaste... Les mer
Hur låter dikten? Att bli ved II
Hur låter dikten? Att bli ved II är en avhandling som utifrån olika perspektiv och med hjälp av en räcka olika skrivsätt reflekterar över den... Les mer
ADSR
MonoMono is a text/sound duo based i Gothenburg, Sweden. MonoMono consists of the composer Lars Carlsson and the author Fredrik Nyberg. They have... Les mer
En annorlunda praktik / Blomsterur / Åren
Med stor framgång debuterade Fredrik Nyberg 1998 med diktsamlingen En annorlunda praktik som innehåller både korta och långa dikter som rör sig... Les mer
A Different Practice
I try to not keep them entirely still just get them (the words) to crowd around something special (a theme) an idea that has such weight that... Les mer