Bøker av Hege Dypedokk Johnsen

Kun lagervarer
Filosofisk supplement 1/2010: Žižek
I forbindelse med Slavoj Žižeks norgesbesøk i fjor høst spurte vi om å få et intervju. Det hadde han ikke tid til, men i stedet skulle han... > Les mer
Filosofisk supplement 3/2010: Forskjell
Det nye nummeret av Filosofisk supplement omhandlar «Forskjell». Fyrst og fremst er tenkinga rundt forskjell eit filosofihistorisk viktig moment... > Les mer