Bøker av Marianne Lilleeng Walløe

Kun lagervarer
Mellom 1/2016
Mellom gir ut sitt tredje nummer, med ein hovudbolk som tar for seg ulike sider ved omsetjing av teater. Edvard Hoem skriv om livet med Shakespeare,... > Les mer
Mellom 1/2015
Mellom er eit rom for litteratur- og omsettingsinteresserte, mellom språk, mellom skrivarar, mellom tekstar. Første nummer er eit nummer om... > Les mer
Mellom 2/2015
Mellom gir ut sitt andre nummer, som tematiserer korleis litteratur kan reise med menneske på tvers av språk og kulturar, ved til dømes migrasjon,... > Les mer