Bøker av Peder Alexis Olsson

Kun lagervarer
Efterkrigsmusik
Efterkrigsmusik, som är Peder Alexis Olssons andra bok på OEI editör, är en poesibok som försöker göra reda i, göra textuellt våld på och... Les mer
NARRATIVE STRUCTURES
To seize and annul itself the voice must enter into its own silence, it must produce its own silence. (Alain Badiou, On Beckett)   With... Les mer
Folkets bio
De båda männen, om de nu är män, vill veta vem det är som ser mellan deras syner. De vänder sig till den högst exponerade och mest... Les mer
Tändstickor
Tändstickor är Peder Alexis Olssons debutbok. Till skillnad från likström som flödar kontinuerligt utan variation och utan att producera någon... Les mer