Bøker av Simone Weil

Kun lagervarer
Styrkens mysterium
Det sanne øyeblikket for Simone Weil er når mennesket ser seg selv og sin neste. Det skjer glimtvis, og skaper dermed frigjørende løft bort fra... Les mer
Iliaden eller styrkens digt
Simone Weil (1909-1943), fransk forfatter og filosof, efterspørger i Iliaden eller styrkens digt nye figurer, vi kan orientere os efter, nye... Les mer
Late Philosophical Writings
Although trained as a philosopher, Simone Weil (1909-43) contributed to a wide range of subjects, resulting in a rich field of interdisciplinary Weil... Les mer
Väntan på Gud
Fransyskan Simone Weil, död under andra världskriget vid endast några och trettio års ålder, är en modern helgongestalt, en självutplåningens... Les mer
Tyngden och nåden
Tyngden och nåden är en bok för begrundan och meditation -den är genomträngd av vissheten om en transcendent verklighet, vilken ingenting här... Les mer
Ordenes makt
De 14 tekstene i utvalg ved Lajla Gedde-Dahl gjenspeiler bredden i Simone Weils forfatterskap. De spenner fra betraktninger om livet på fabrikken... Les mer
War and the Iliad
War and the Iliad is a perfect introduction to the range of Homer's art as well as a provocative and rewarding demonstration of the links... Les mer
Letters to a Priest
Letter to a Priest encapsulates the sharp wit and questioning nature of Simone Weil. Regarded by Susan Sontag as 'one of the most uncompromising and... Les mer
Gravity and Grace
Gravity and Grace was the first ever publication by the remarkable thinker and activist, Simone Weil. In it Gustave Thibon, the farmer to whom she... Les mer
The Need for Roots
Hailed by Andre Gide as the patron saint of all outsiders, Simone Weil’s short life was ample testimony to her beliefs. In 1942 she fled France... Les mer
Oppression and Liberty
The remarkable French thinker Simone Weil is one of the leading intellectual and spiritual figures of the twentieth century. A legendary essayist,... Les mer
Att slå rot
Att slå rot är det enda verk som Simone Weil själv skrev och redigerade för tryckning. Här visar hon den europeiska människans öde, och hur... Les mer