Bøker av Sindre Hovdenakk

Kun lagervarer
Prosa 6/14
Prosa er Norges største litteraturtidsskrift og utkommer i 2014 med 20. årgang. Prosa utgis med 6 nummer årlig, 3 nummer i vårsemesteret og 3... > Les mer
Skrift og tid: Essay om Henrik Rytter
Dette er ei bok om diktaren, omsetjaren og essayisten Henrik Rytter (1877-1950). I si tid var han rekna som ein av dei største diktarane i Noreg, og... Les mer