JEG KJENNER DET PÅ KRAGEBEINET OM JEG HAR GÅTT NED I VEKT

Heftet følger opp duoens tre forutgående utgivelser JEG HAR ET INTIMITETSPROBLEM (2010), ALT SOM IKKE DREPER MEG GJØR MEG BARE SVAKERE (2011) og BRYSTETS BYGNING (2011), som tidligere har fått god omtale i blant annet Morgenbladet og Klassekampens Bokmagasin. Kielland og Tveita Stagrims samarbeid har tidligere utmerket seg ved en dialogbasert tilnærming hvor forfatternes tekster settes opp mot hverandre uten at de ulike elementene tilskrives en konkret avsender. I den foreliggende utgivelsen er det ikke lenger snakk om to klart adskilte tekster eller stemmer, men snarere en kollektiv tilnærming til forfatterrollen. 

Andre kunder kjøpte også: