Bøker fra Aarhus universitetsforlag

Kun lagervarer
Ovartaci –  The Signature of Madness
Hospitalized following a mental health crisis in 1929, Louis Marcussen (1894—1985) begins a spectacular journey. He fills his room at the... Les mer
Slagmark # 58: Det populære
Redigeret af Jakob Bek-Thomsen og Stine Grumsen Med bidrag af Christian O. Christiansen, Louise Fabian, Christopher Gad, Lone Koefoed Hansen,... > Les mer
Slagmark # 59: Den politiske filosof
Redigeret af: Birgitte Eskildsen. Div. bidragsydere: Øjvind Larsen, Mikkel Thorup, Mathias Hein Jessen, Andreas Beck Holm, Sune Liisberg, Anne Marie... > Les mer
Slagmark # 57: Vendingen mod rummet
Redigeret af Henrik Jøker Bjerre og Louise Fabian Med bidrag af Astrid Nonbo Andersen, Steen Brock, Svein Aage Christoffersen, Richard Ek,... > Les mer
Slagmark # 56: Ledelse
Ledelse er kommet på alles læber. Med overgangen til en ’postindustriel’ økonomi, er der opstået en lang række nye ledelseskoncepter: Fra... > Les mer
Slagmark # 55: Fængslets idéhistorie
Vi kan ikke sige ’Fængslets idéhistorie’ uden at sige Michel Foucault. Før Foucault i 1975 udgav Overvågning og straf var den almindelige... > Les mer
Passage (61): Går Derrida igen?
"Jeg elsker Derrida". Så bastant udtrykker Das Beckwerk sig i sit essay til dette nummer af Passage. En sådan kærlighedserklæring er et... > Les mer
Slagmark # 53: Undergangsvisioner
Ragnarok, Armageddon, atomkrig, apokalypse, varmedød, klimakatastrofe – menneskehedens og verdens endeligt har mange navne. Dommedagsprofetier og... > Les mer
Ideer om et universitet
Universitetet - det er jo kendetegnet af selvstyre, forskningsfrihed og ikke mindst enhed af forskning og undervisning. Eller hvad? De seneste år er... Les mer
Handling og ondskab
Hvad er ondskab- og hvordan kan man beskrive det handlende menneske? Det var centrale spørgsmål for den tysk-amerikanske tænker Hannah Arendt... Les mer
Slagmark # 44: Filosofi og litteratur
Med stikordene 'filosofi og litteratur' har SLAGMARK i dette nummer indhentet dugfriske bidrag fra fem danske forskere - samt en enkelt... > Les mer
Nihilisme og emancipation
I Nihilisme og emancipation forsøger Gianni Vattimo at gentænke begreberne politik, etik og ret i den moderne verden, hvor uforanderlige principper... Les mer