Det omöjliga

"Angelägnare poesi än Sonnevis skriver ingen i Sverige... Det är en av den svenska diktens stora dagar i dag." Bengt Holmqvist, Dagens Nyheter "Det omöjliga är Sonnevis ur alla synpunkter största diktsamling... Den hör till det allra märkligaste i svensk poesi, alla kategorier, som över huvud taget har utgivits."

– Tom Hedlund, Svenska Dagbladet

Nøkkelord: Poesi

Andre kunder kjøpte også: