Fragment II

Det viktigaste i mitt liv har varit det oavslutade, det

 

flyktiga, tillfälliga – allt det som jag varit medveten om

 

att jag inte har lagt märke till

 

Man måste finna sig i att vara en sökande när man inte blev

 

en funnen

 

Nej, vi är inte i världen, vi är världen

 

Vi, de sena, som kommer sist är de som först anländer

 

till en allt igenom förändrad värld

 

 

 

Fragment II är Lars Noréns nya samling av textfragment. Den första kom 2015. Senast har han gett ut diktsamlingen Stoft och dagboksvolymen En dramatikers dagbok 20132015 (2016) samt prosaverket Efterlämnat (2017).

 

Om Fragment (2015) skrev Stefan Jonsson i DN:

”Detta är en bok som glöder av intellektuell vitalitet, vibrerar av allvar och driver språket över dess gränser – mot en meningslöshet från vilken det sedan vänder tillbaka, fylld av ett sällsamt ljus som det sprider över vår avskyvärda samtid.”