Ariel litterär kritik # 1: Läsningen föregår skriften. Poesiens aktualitet.

Vad är det som sker när textens stumma bokstäver omvandlas till ljudande dikt? Hur går det till när det skrivna väcks till liv? Traditionellt är det med självklarhet skriften som står i centrum för den litterära kritikens uppmärksamhet. Själva ordet »litteratur« pekar ut det skrivna ordet som föremål för det kritiska tänkandet, och i försöken att besvara litteraturens grundläggande fråga – »När blir dikten till?« – tillmäts skrivakten en motsvarande betydelse. Texterna i denna bok vill närma sig frågan om diktens tillblivelse från det andra hållet, genom att ställa inte orden som läses i centrum, utan istället den som läser dem: kroppen, blicken, rösten. Det är inte i skrivakten, utan i läsakten som dikten blir dikt. I en serie essäer skisserar poeten, översättaren och kritikern Magnus William-Olsson ett litteraturbegrepp som utgår från detta diktens ständiga behov av, och förmåga att aktualiseras.

ARIEL LITTERÄR KRITIK utges av FSL:s forskarseminarium i samarbete med Ariel förlag.
Skriftserien undersöker den litterära kritikens former och förutsättningar, med utgångspunkt i tanken att också kritiken är en del av litteraturen, och att det litterära i sig är en kritisk verksamhet.

  Magnus William-Olsson: Ariel litterär kritik # 1: Läsningen föregår skriften. Poesiens aktualitet.
 • Forlag: Ariel Förlag
 • Utgivelsesår: 2011
 • Kategori: Essay
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • Antall sider: 160
 • ISBN:
 • Innbinding: