Bergsäkert eller våghalsigt?

Vilka risker är förenade med hantering av högaktivt kärnavfall? – Var skall det förvaras? – Hur skall en anläggning för säker slutförvaring utformas? – Kan det överhuvudtaget finnas någon lösning som är säker för all framtid? – Hur kan vi i så fall veta det? Sådana frågor har ägnats stort utrymme i det offentliga samtalet i Sverige sedan planerna på ett svenskt kärnkraftsprogram vann gehör i riksdagen på 1950-talet. Om frågorna i stort sett varit de samma har svaren varierat desto mer. Såväl kraftindustrins som miljörörelsens företrädare har förändrat sina förhållningssätt och sanningsanspråk i takt med att de tekniska, politiska, ekonomiska, vetenskapliga och kulturella omständigheterna har skiftat. I denna bok skildrar Jonas Anshelm förskjutningarna i värderingsmönstren och försanthållandena i en av det sena 1900-talets mest konfliktfyllda miljöfrågor. Jonas Anshelm är professor vid tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet.