Dansk film i krydsfeltet mellem samarbejde og konkurrence

Dansk film i krydsfeltet mellem samarbejde og konkurrence ser nærmere på de seneste 10-15 års udvikling i den danske filmbranche.

Udviklinger som denne har sjældent en enkelt årsag eller skyldes en enkelt faktor, ligesom udviklingen sjældent er en og den samme under en periode, men snarere præget af flere og ofte modsatrettede tendenser. I denne bog samles forskellige perspektiver på hovedtendenser indenfor nutidig dansk filmproduktion og forskellige faktorer bag disse hovedtendenser diskuteres.

Bogen indeholder syv bidrag, der repræsenterer forskellige perspektiver på dansk film. Den omhandler forskellige organiserings- og ledelsesmæssige problemstillinger, og diskuterer blandt andet emner som: den danske model, organiseringsmodeller i dansk film før og nu, Den Danske Filmskoles, filmlovens og Det Danske Filminstituts rolle(r) i forhold til filmbranchen, filmselskabers identitetsskabelse, samt spilleregler og metoder som kreativt værktøj.