Från folkhem till karriärhushåll

Mellan hembiträdet i 1930-talets tvåförsörjarhem och dagens invandrarkvinna som städar villan några timmar i veckan åt stressade barnfamiljer har mycket förändrats. Ellinor Platzer ger en översikt över hur kvinnor under olika tidsperioder har förenat förvärvsarbete med hushållsarbete och familjeliv.

Genomgående har statliga ingrepp haft stor betydelse för att vissa grupper ska kunna uppnå balans i livet. Det senaste exemplet på privata bekymmer som har blivit upphöjt till samhällelig angelägenhet är lagen om skattelättnader för hushållsnära tjänster. Efter ett starkt ideologiskt motstånd under lång tid, den så kallade pigdebatten, trädde lagen i kraft den 1 juli 2007.

Läs Inga-Lina Lindqvists recension i Aftonbladet här!